Güldoğan Kimya

Güldoğan Kimya Çevre Sağlığı olarak faaliyet alanı olarak merkezimize aldığımız çevre’yi korumayı görev edinen bir anlayışla 1998 yılından beri çalışmalarımızı sürdürmekteyiz; dünyada milyonlarca canlı türü ile ortak bir yaşam alanını paylaşmaktayız. Bu kadar canlı türü içerisinde zararlı diye adlandırdığımız canlıların da barınma, beslenme ve üreme amaçlı bir mücadele içerisinde olduğunu görebiliyoruz.
Yaklaşık bir milyon böcek türünden 10.000 tanesi mahsullere dolayısı ile insanlara zarar vermektedir. Ayrıca bu zararlılar özellikle mikrop üremesine olanak sağlayan yerleri yaşam yeri olarak seçmekte ve tehlikeli bir mikrop taşıyıcısı haline gelerek, insanlara hastalık bulaştırabilmektedir.


İşte bu safhada hayatımızın iki önemli gerçeği olan sağlık ve ekonominin tehlikeye girebileceği düşüncesini göz ardı edemiyoruz.
Zararlı (Haşere) diye adlandırdığımız birçok hastalık etkeni taşıyan, insanlara bedensel ve psikolojik rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek, hamamböceği, bit, pire, kene, fare vb. gibi vektör (taşıyıcı) popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bu gibi vektörlerden bulaşacak sıtma, tifo, tifüs, kolera, ansefalit, sarıhumma, Kırım Kongo kanamalı ateşi vb. gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesi için bilimsel gelişmeleri takip etmeyi ilke edinen Güldoğan Kimya; profesyonel ekibi, çevreci ve kaliteli ürünleri, bilinçli ve bilimsel yöntemleri ile zararlıların barındığı, beslendiği, ürediği ve dinlendiği alanlarda kontrol altında tutulması, doğal dengenin, çevrenin ve toplum sağlığının korunması için sizlere hizmet sunmaktadır.Güldoğan Kimya; Halk sağlığı kontrolü için Biyosidal ürünlerin satışını ve uygulamasını ayrıca; Sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu ve kısırlaştırılması hizmetlerini firma bünyesindeki teknik personel, araç ve ekipmanlarla yürütmektedir.

Misyonumuz

  • Halk sağlığı kontrol hizmetlerinin görev ve sorumluluklarının her zaman bilincinde olmak.
  • Halk sağlığına zarar veren her türlü vektör (taşıyıcı) ile mücadele; etkili, güvenilir, uzun vadeli, çevreci ve ekonomik olan ürün portföyünü her zaman ileri seviyelere taşımak.
  • Bilimsel ve profesyonel mücadele metodlarını müşterilerinin beklentilerine göre hazırlamak ve sunmaktadır.

Çevre Politikamız

  • Çalışanlarımızın ve toplumun, çevre koruma ve İSG bilincini sürekli geliştirmek ve bunu eğitimlerle desteklemek.
  • Tüm yapılan faaliyetlerde, çevrede oluşabilecek her türlü kirlenmeyi engellemek ve önlemeyi taahhüt etmek.
  • Riskleri azaltarak kazaları minimum seviyede tutmak.
  • Çevre kanun ve yönetmelikleri ile yayınlanmış şartnamelere uymayı taahhüt etmek.
  • Doğal kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanmak ve mümkün olduğunca kullanımı minimuma indirmek.
  • Atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini minimuma indirmek.

Vizyonumuz

  • Halk sağlığı ve Biyosidal ürünlerin satışından uygulamasına kadar, her aşamada müşteri memnuniyetini kazanmak, gelişen ve büyüyen sektörde Güldoğan Kimya Çevre Sağlığı farkını ve kalitesini göstermektir..